Poniżej przedstawiamy przykładową bibliografię (literatura podmiotu i literatura przedmiotu) wraz z ogólnym planem ramowym i przykładowym wykazem materiałów pomocniczych.
Materiały te zostały opracowane przez nauczyciela bibliotekarza - Małgorzatę Kilijan i nauczyciela języka polskiego - Katarzynę Szczerbę.


Anna Kowalska

 

TEMAT: „Miłość -  siła niszcząca czy budująca?” Omów temat na wybranych przykładach
z literatury i sztuki.
 

I. Literatura podmiotu:

1. Bedier Joseph: Dzieje Tristana i Izoldy. Wyd. 5. Warszawa: PIW, 1982. ISBN 83-06-00840-5.

2. Hymn o miłości. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: Biblia Tysiąclecia. Poznań [i in.]: Pallottinum, 1990. ISBN 83-7014-218-4, s. 1302.

3. Klimt Gustav: Pocałunek [il.]. W: Zuffi Stefano: Wielki słownik malarzy. T. 2. Warszawa: Rzeczpospolita, HPS, 2006. ISBN 978-83-60688-16-8, s. 120.

4. P.S. Kocham Cię. Reż. Richard LaGravense. Warszawa : Monolith Films, 2008. - 1 dysk optyczny DVD-Video.

5. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: Najpiękniejsze wiersze. Warszawa: „Bis”, 1996. ISBN 83-87082-06-6, s. 41 Miłość.

6. Przerwa-Tetmajer Kazimierz: Hymn do miłości. W: Księga poezji młodopolskiej. Oprac. Elżbieta Zarych. Kraków: Zielona Sowa, 2008. ISBN 978-83-7435-815-6, s. 212-214.

7. Prus Bolesław: Lalka. T. 1-3. Warszawa: Książka i Wiedza, 1991. ISBN 83-05-12564-5.

8. Szekspir Wiliam: Tragedie. T. 2. Warszawa: PIW, 1974, s. 5-136 Romeo i Julia.

 

II. Literatura przedmiotu:

 

1. Drabarek Barbara, Rowińska Izabela, Stachowicz Aleksandra: Szkoła analizy tekstów kultury. Wyd. 2 popr. Warszawa: AGMEN, 2000. ISBN 83-911795-0-1, s. 200-204 Gustaw Klimt Pocałunek. 

2. Hymn o miłości [online]. [dostęp: 03 marca 2010]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_o_Mi%C5%82o%C5%9Bci

3. Jabłkowska Róża: Wstęp. W: Szekspir Wiliam: Romeo i Julia. Wyd. 2. Warszawa: PIW, 1964, s. 5- 32.

4. Kott Jan: O „Lalce” Bolesława Prusa. Warszawa: Książka i Wiedza, 1950.

5. Kwiatkowski Jerzy: Wstęp. W: Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: Wybór poezji. Wyd. 2 uzup. Wrocław [i in.]: Ossolineum, 1969, s. III-CX.

6. Nosowska Dorota: Słownik motywów literackich. Wyd. 2. Bielsko-Biała: Park, 2004. ISBN 83-7266-314-9, s. 290-297 Miłość.

7. Patrzałek Tadeusz: W świecie lalek Bolesława Prusa. W: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. Pod red. Tadeusza Patrzałka. Wrocław [ i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. ISBN 83-04-04051-4, s. 272-279.

8. Stachowiak Izabela: Izabeli Łęckiej nieznane oblicze. „Polonistyka” 2003, nr 8, s. 477-480.

 

III. Ramowy plan wypowiedzi:

Teza: …

  1. Wstęp (określenie problemu).
  2. Rozwinięcie (kolejność prezentowanych treści).
  3. Zakończenie (wnioski).

 

IV. Materiały pomocnicze:

1. Aneks z wyborem cytatów.

2. Prezentacja multimedialna (potrzebny komputer).

3. Plansza ze zdjęciami.

                                                                                                                                                             Podpis zdającego

Poprawiony (poniedziałek, 30 marca 2015 10:23)