6.10.2017 roku odbyły się w naszej Szkole wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Kandydatami byli:

Justyna Mąsior 2lh

Bartłomiej Mikosz 2ea

Patryk Bogunia 3ha.

W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 został Patryk Bogunia, klasa 3ha. Zastępcą przewodniczącego został Bartłomiej Mikosz, klasa 2ea. Pozostali członkowie Rady:

Kinga Rusin 3ea – skarbnik

Justyna Mąsior 2lh – sekretarz.

                                                                                                                                        Opiekunowie SU Monika Legieć-Kwaśny, Anna Wikło

Poprawiony (poniedziałek, 16 października 2017 07:39)

Więcej…

 
W piątek 28 kwietnia pożegnaliśmy pięć klas kończących szkołę: 4ea, 4eb, 4ha, 4 la, 4lb. Zdający w maju maturę absolwenci otrzymali od swoich młodszych kolegów pamiątkowe dyplomy, które przekazali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na ręce przewodniczących klas. Progrm artystyczny dla maturzystów przygotowali pod kierunkiem pani Marii Jędryki i pani Beranadety Stanisz  uczniowie klas drugich i trzeich. Akademię prowadzili: Dominika Cendry, Wiktoria Białoń i Arkadiusz Ciesielski, a wokalnie i poetycko uświetnili: Maria Bieniek, Wiktoria Białoń, Anna Fajlhauer, Izabela Kurcjus przy akompaniamencie gitarzystów Piotra Brzeźnego i Tomasza Zbijowskiego.
Przewodniczący i przedstawiciele klas maturalnych  uczestniczyli w Konkursie Wiedzy o Ekonomie, który wygrała 4lb. Uczestnicy konkursu otrzymali dla swoich klas "czeki na szczęście", które będzie potrzebne w trakcie zdawania egzaminów maturalnych.
Edyta Gwizdoń (kl. 4ea) i Arkadiusz Bargiel (kl. 4ha) w imieniu klas czwartych podziękowali Dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły, a przede wszystkim swoim wychowawcom: pani Ewie Dunaj, pani Annie Lazar, pani Monice Legieć-Kwaśny, pani Ewie Stebelskiej, pani Joannie Szczęsnej. Gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na maturze!

Poprawiony (środa, 17 maja 2017 11:11)

Więcej…

 

SZCZĘŚLIWE NUMERKI

Grudzień  2017 r.

 

1

2

4

32

5

4

6

Mikołajki

7

25

8

5

11

11

12

23

13

19

14

17

15

21

18

20

19

14

20

26

21

1

22

27


Poprawiony (piątek, 01 grudnia 2017 14:13)

 
alt30 września 2016 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Kandydaci przeprowadzili  kampanię wyborczą, podczas której zaprezentowali się na szkolnych komunikatorach i plakatach. Przed wyborami uczniowie zostali zapoznani z ordynacją wyborczą, wzorem kart do głosowania oraz składem komisji skrutacyjnej, której członkowie zostali losowo wybrani spośród samorządów klasowych. Uczniowie głosując okazywali swój identyfikator i podpisywali się na odpowiednich listach. Po zakończonym głosowaniu komisja od razu przystąpiła do liczenia głosów i ogłosiła wyniki wyborów.

 Przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego w ZSE została Dominika Cendry z klasy 3ea,  a jej zastępcą  Martyna Zdrowak z klasy 2eb . Delegatkami do Młodzieżowej Rady Miasta zostały Dominika Cendry z klasy 3ea i Kinga Rusin z klasy 2ea.

Nowym członkom RSU i delegatom do MRM  gratulujemy i życzymy  owocnej pracy w roku szkolnym 2016/2017!Poprawiony (wtorek, 04 października 2016 12:51)

 

We wtorek, 3 maja 2016 r., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Obchody rozpoczęły się na Placu Ratuszowym, stamtąd nastąpił przemarsz do Katedry  Św. Mikołaja, gdzie odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny.Poprawiony (czwartek, 05 maja 2016 06:52)

Więcej…

 


Dzisiaj pożegnaliśmy pięć klas kończących szkołę: 4ea, 4eb, 4eh, 4 la, 4lb. Zdający w przyszłym tygodniu maturę absolwenci otrzymali od swoich młodszych kolegów pamiątkowe plakietki maturalne i dyplomy, które przekazali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na ręce przewodniczących klas.Progrm artystyczny dla maturzystów przygotowali pod kierunkiem pani Katarzyny Szczerby uczniowie klas: 1eb, 2ea, 2ela, 3la, 3lb, 4eh, 4lb. Akademię prowadzili: Karolina Juraszek i Przemysław Olma, a wokalnie i poetycko uświetnili: Maria Bieniek, Wiktoria Białoń, Anna Fajlhauer, Izabela Kurcjus, Robert Rosner, Joanna Tarnawa przy akompaniamencie gitarzystów Tomasza Zbijowskiego i Beniamina Nowaka oraz skrzypaczki Kingi Klaczek i pianisty Szymona Jakubca. Zofia Ferfecka i Przemysław Kadłubicki (z kl. 4eh) w imieniu klas czwartych podziękowali Dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły, a przede wszystkim swoim wychowawcom: pani Marzenie Grzegorczyk, pani Katarzynie Jano, pani Lucynie Kuś, pani Krystynie Stacherze, pani Sabinie Stolorz-Pospiszyl i panu Romanowi Kruczkowi.
Gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na maturze!

Poprawiony (środa, 10 maja 2017 11:57)

 

W sobotę 12 grudnia odbył się finał akcji SZLACHETNA PACZKA. Dziewięć dużych, świątecznie opakowanych przez naszych uczniów paczek z potrzebnymi artykułami, trafiło do magazynu SZLACHETNEJ PACZKI, zorganizowanego  w gimnazjum nr 11 przy ul. E. Plater. Stamtąd   wolontariusze dostarczyli je do wybranej przez naszą szkołę rodziny. Wśród uczniów i nauczycieli zebrano ponad  2300 zł! Za tą kwotę można było zakupić wszystkie wymienione przez rodzinę artykuły. Mamy nadzieję, że dzięki tej pomocy święta w tej rodzinie będą piękniejsze! Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania SZLACETNEJ PACZKI –DZIĘKUJEMY!!!

Samorząd Uczniowski

Poprawiony (poniedziałek, 14 grudnia 2015 07:44)

 


 

Zakończyła się tegoroczna akcja zbiórki drobnych monet dla dzieci wychowujących się w domach dziecka i w rodzinach zastępczych. 

W akcji "Góra Grosza"  nasza szkoła zebrała na ten cel 63,53 zł.

Wszystkim, którzy włączyli się w tą szlachetną akcję serdecznie DZIĘKUJEMY! 

Poprawiony (sobota, 12 grudnia 2015 09:57)

 

7 grudnia młodzież Ekonoma zorganizowała "Mikołajki". "Mikołajowy team" jak co roku bawił uczniów rozdając słodycze i "rózgi" –  tym razem było więcej pochwał. Przy okazji Św. Mikołaj wręczał dyplomy i nagrody (wejściówki do kina Helios) uczennicom, które wygrały konkurs na najładniejszą świąteczną ozdobę ( kartki i ozdoby świąteczne zostały sprzedane na kiermaszu, z którego dochód przeznaczyliśmy na budowę i wyposażenie hospicjum w Bielsku-Białej – w ramach akcji „Pola Nadziei”).

Poprawiony (środa, 09 grudnia 2015 13:28)

Więcej…

 30 września odbyły się w naszej szkole wybory przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego. W tajnych wyborach wzięło udział 398 uczniów. Każdy z głosujących mógł  (po okazaniu dokumentu tożsamości i złożeniu podpisu na liście) oddać głos na jednego z trzech kandydatów. Najwięcej głosów otrzymał Arkadiusz Bargiel z klasy 3ha i to on przez najbliższy rok będzie pełnił funkcję przewodniczącego RSU, a jego zastępcą został drugi z kandydatów – Daniel Waleczek z klasy 3eb.

                                                                                                                                          Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Poprawiony (środa, 21 września 2016 07:47)

Więcej…

 


W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski wraz z pracownikami naszej szkoły po raz pierwszy wziął udział w akcji „Szlachetna Paczka”. W ciągu tygodnia udało się zebrać fundusze na zakup potrzebnych produktów dla rodziny, która straciła cały swój dorobek w pożarze. Prócz składek, za które zakupione zostały m.in. odzież i obuwie, uczniowie zorganizowali zbiórkę produktów spożywczych, środków czystości, artykułów szkolnych  i słodyczy. Świątecznie zapakowane paczki trafiły już do magazynu. Wolontariusze dostarczą je rodzinie, dla której zostały przygotowane.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w tej szlachetnej akcji. DZIĘKUJEMY !Poprawiony (piątek, 13 listopada 2015 09:42)

Więcej…

 W piątek 5 grudnia Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole Mikołajki. Święty Mikołaj rozdawał cukierki wszystkim „grzecznym” uczniom.
Odbył się także kiermasz kartek świątecznych. Klasa 1LH upiekła pyszne ciasta. Dochód ze sprzedaży kartek i ciast przeznaczony zostanie na cele charytatywne.

Wszystkim, którzy wzięli udział w piątkowej zabawie, bardzo dziękujemy i zapraszamy do udziału w następnej dobroczynnej akcji jaką jest „Szlachetna Paczka”.
Poprawiony (wtorek, 09 grudnia 2014 23:02)

Więcej…

 

Uwaga!

altW piątek, 5 grudnia 2014 r. Samorząd Uczniowski organizuje w Naszej Szkole Mikołajki. Dla wszystkich, którzy w tym dniu ubiorą czapkę św. Mikołaja – prezent: dzień bez pytania!!! Jeżeli nie masz takiej czapki, będziesz mógł ją kupić w szkole (w czwartek i piątek w atrakcyjnej cenie). Dochód z zakupu przeznaczony będzie na akcję „Pola Nadziei”. 

Zapraszamy także do zakupu ciastek (przygotowują uczniowie klasy 1lh). Dochód ze sprzedaży ciasta przeznaczony będzie na Dom Samotnej Matki w Bielsku-Białej. W tym dniu przeprowadzona będzie zbiórka rzeczy potrzebnych w Domu Samotnej Matki (listę tych rzeczy SU przygotowuje w najbliższym czasie).

Przypominamy o zbiórce funduszy na „Szlachetną paczkę”. (Skarbnicy klasowi przekazują zebrane kwoty skarbnikowi szkolnemu do 6 grudnia 2014 r.)

Poprawiony (czwartek, 09 kwietnia 2015 12:23)

 
Uczniowie,którzy realizują materiał według nowej Podstawy programowej, egzamin maturalny będą zadawć w nowej formule już w 2015 roku. Na pierwszy bój pójdą absolwenci liceów. Absolwenci szkół technicznych do nowej matury przystąpią już w roku kolejnym.
Nauczyciele i dyrektorzy systematycznie informują o zmianach, które mają nastąpić. Pomocne powinny być także informacje dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left.
Podczas przygotowań do egzaminu można już korzystać:
  • z informatorów maturalnych,
  • z przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów,
  • z przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami,
  • z przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Do końca października 2014 na stronach CKE mają być ponadto udostępnione:
  • zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzami dla ucznia oraz dla nauczyciela; opublikowane zostanie również przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego z komentarzami,
  • film ilustrujący sposób przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka polskiego z wykorzystaniem komputera.

W terminie od 15 do 18 grudnia 2014 na powyższej stronie powinny być dostępne także przykładowe arkusze z wszystkich przedmiotów.
 
2 października 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Kandydaci przeprowadzili  kampanię wyborczą, podczas której zaprezentowali się na szkolnych komunikatorach i plakatach. Przed wyborami uczniowie zostali zapoznani z ordynacją wyborczą, wzorem kart do głosowania oraz składem komisji skrutacyjnej, której członkowie zostali losowo wybrani spośród samorządów klasowych. Uczniowie głosując okazywali swój identyfikator i podpisywali się na odpowiednich listach. Po zakończonym głosowaniu komisja od razu przystąpiła do liczenia głosów i ogłosiła wyniki wyborów. 

Przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego w ZSE została Gabriela Rumian z klasy 2la, a jej zastępcą  Edyta Gwizdoń z klasy 2ea.  

Delegatami do Młodzieżowej Rady Miasta zostali Michał Stroka i Daniel Waleczek z klasy 2eb. 

Nowym członkom RSU i delegatom do MRM  gratulujemy i życzymy  owocnej pracy w roku szkolnym 2014/2015!

Poprawiony (piątek, 03 października 2014 13:05)

 

Poprawiony (wtorek, 24 czerwca 2014 19:55)

 
 

Wczoraj pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych (4h, 4Ta, 4Tb, 4Tc), którzy już 5 maja przystąpią do egzaminu dojrzałości. Wszystkim gratulujemy oraz życzymy powodzenia na maturze i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe!

Poprawiony (niedziela, 26 kwietnia 2015 19:25)

Więcej…

 


W dniu 9.04.2014 odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas czwartych z panią Zofią Lamers, członkinią Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, córką porucznika Ignacego Deca, czyli jednej spośród tysięcy ofiar bestialskiego mordu w Katyniu. Podczas tego spotkania młodzież została zapoznana z okolicznościami zbrodni katyńskiej oraz historią dochodzenia do prawdy i upamiętnienia ofiar zbrodni. Pani Zofia pokazywała zdjęcia z prywatnych zbiorów oraz opowiadała jak ciężko się żyło rodzinom ofiar w czasach kiedy o zbrodni katyńskiej nie wolno było mówić.

Dzięki Pani Zofii my, młodzi ludzie mogliśmy zobaczyć, że mimo iż żyjemy w XXI w. na świecie jeszcze niedawno można było bezkarnie przemilczeć śmierć tysięcy ludzi.
                                                                     Michalina Gańczarczyk, kl. 4TB

 

Poprawiony (czwartek, 02 kwietnia 2015 18:54)

Więcej…

 
Przewodnicząca: Weronika Sabuda (kl. 3Tb)alt
Zastępca: Natalia Moś (kl. 2eb)alt
Sekretarz: Katarzyna Stańczak (kl. 3Tc) alt
Skarbnik:
Klaudia Łepik (kl. 2la)alt

OPIEKUNOWIE:
mgr Agnieszka Mizgała
mgr Sabina Stolorz-Pospiszyl
 
             Dnia 16 listopada br. (w sobotę) uczennice klasy 2 la: Aleksandra Kraus, Natalia Gawor i Agnieszka Chwałek oraz klasy 1 eb – Natalia Juszczyk, pod opieką mgr Rafała Jasiaka (inicjatora i pomysłodawcy wycieczki), mgr Agnieszki Czernek-Krywult oraz mgr inż. Moniki Legieć-Kwaśny, wzięły udział w wyprawie do Jaskini „Trzy Kopce”.

Wycieczka rozpoczęła się o poranku od skompletowania i dopasowania odpowiedniego sprzętu – kombinezonów ochronnych, kasków i lamp czołowych. Następnie grupa wyruszyła z Bielska-Białej na Szyndzielnię, a stamtąd na Klimczok, gdzie dołączyli ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Oddziału w Bielsku-Białej. Pod ich nadzorem i opieką grupa na blisko 1,5 godziny zeszła do jaskini.
Zakończenie wycieczki miało miejsce w Szczyrku, na wspólnej pizzy.alt
 

Należy zaznaczyć, że wycieczka odbyła się dzięki życzliwości strażaków
z Ochotniczej Straży  Pożarnej w Kobiernicach oraz Pana Roberta Skoczylasa, którzy użyczyli uczestnikom niezbędnego do takiej eskapady wyposażenia, a zejście do jaskini nie byłoby możliwe, gdyby nie profesjonalne przygotowanie  i nadzór ratowników bielskiego oddziału GOPR – pana Marcina i pana Kacpra.

Wszystkim wymienionym osobom za pomoc i zaangażowanie, w imieniu własnym oraz uczestniczek wycieczki, serdecznie dziękujemy. A tych, których z nami nie było zapraszamy do obejrzenia galerii oraz do udziału w kolejnych wycieczkach, które odbędą się już niebawem.

Opiekunowie SKT

Rafał Jasiak i Agnieszka Czernek-Krywult


 

W dniu 8 października 2013 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Głosowanie odbyło się zgodnie z poszanowaniem wszystkich reguł demokracji.Uczniowie wybierali dwóch spośród trzech kandydatów.

Delegatami Zespołu Szkół Ekonomicznych do Młodzieżowej Rady Miasta zostali:

Kamil Bywalec (kl.3TA) i  Konrad Szymala (kl.3TA).

GRATULUJEMY!Więcej…

 
                 W dniu 25.09.2013 uczniowie czwartej klasy Technikum Handlowego  uczestniczyli w Dniu Otwartym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Młodzież przywitał rektor ATH prof. Ryszard Barcik przedstawiając ofertę studiów. Następnie uczniowie wzięli udział w wykładach: ,,Analiza kultury organizacyjnej”, ,,Jak sprawdzić czy produkt jest dobrej jakości? oraz ,,Mała czarna czy Red Bull?”. Młodzież najbardziej zainteresował ostatni wykład, który był połączony z degustacją napojów energetyzujących.
                                                                                                                                                        opiekun:  Iwona Carbol-Sitek

 
W sobotę 28 września uczniowie ZSE pod opieką p. Rafała Jasiaka, p. Ewy Dunaj i p. Anny Karus wzięli udział w wycieczce Szkolnego Koła Turystycznego ZSE na Błatnią. Po zdobyciu szczytu miał miejsce zasłużony odpoczynek i pieczenie kiełbasek. Następnie grupa zeszła do Brennej, do tamtejszego parku linowego.
W wycieczkach Koła Turystycznego mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie.
Serdecznie zapraszają opiekunowie koła: mgr Rafał Jasiak oraz mgr Agnieszka Czernek-Krywult.

Foto: Agnieszka Czernek-Krywult
 

Dnia 28 września nasza szkoła wzięła udział w akcji Drzewko za surowce”. Akcja, która organizowana jest dwa razy do roku przez fundację Arka, tym razem miała na celu zdobycie funduszy na dożywianie dzieci w szkołach. Po raz pierwszy oprócz surowców wtórnych zbierano również elektrośmieci. Uczniom naszej szkoły udało się zebrać 500 kg makulatury. Cieszymy się, że i my mogliśmy mieć swój wkład w pomoc potrzebującym dzieciom.

                                                                                         Opiekunki Samorządu Uczniowskiego

 

W dniach 13-21 września 2013 roku, uczniowie klas  trzecich naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Włoch.

Podczas wycieczki można było nacieszyć się pięknymi widokami, wykąpać w Adriatyku oraz odwiedzić najpiękniejsze miejsca północnych Włoch.

Uczniowie zwiedzili Starówkę w Caorle Lido Altanea z zabytkowymi, wąskimi uliczkami, następnie w Padwie- bazylikę św. Antoniego, Stare Miasto oraz Prato Della Valle- największy śródmiejski plac we Włoszech, w Wenecji – płynęli tramwajem wodnym, oraz spacerowali po Placu św. Marka, zwiedzili Bazylikę św. Marka, Pałac Dożów, Most Rialto oraz Kanał Grande- najpiękniejszą drogę wodną na świecie. Ponadto uczniowie zobaczyli piękną Weronę, w której zwiedzili Arenę ( rzymski amfiteatr z I w n.e), gotycki zamek i groby Scaligierich, Stare Miasto z pomnikiem Dantego, oraz zobaczyli balkon Julii Capuletti. Nie brakowało również zabawy, której można było doświadczyć  w największym parku rozrywki  w północnych Włoszech – w  Gardalandzie. Kolejne historyczne miejsca, które odwiedzili to: Portogruaro - miasto kultury i sztuki z zabytkową Starówką, Zamek Miramare, oraz Aquileę, a w niej m.in. bazylikę z antyczną podłogową mozaiką.

W drodze powrotnej, jadąc przez Austrię, w godzinach wieczornych uczniowie mieli okazję spacerować po Wiedniu i oglądać  pięknie podświetlone zabytki tego miasta.
                                                                                                                                                                            mgr Aleksandra Talik


 

 

Poprawiony (wtorek, 28 kwietnia 2015 17:40)

 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z drugiego i trzeciego dnia pisemnych egzaminów maturalnych (matematyka, język angielski).

Poprawiony (czwartek, 07 maja 2015 14:02)

Więcej…

 

Dnia 3 maja 2013, jak co roku, delegacja uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięła udział w uroczystych obchodach 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uroczystości rozpoczęły się na Placu Ratuszowym wystąpieniami władz miejskich oraz defiladą Kompanii Honorowej 18. Batalionu Powietrznodesantowego. Po złożeniu kwiatów przy pomniku Konfederatów Barskich przedstawiciele władz samorządowych oraz reprezentanci wojska, policji, straży pożarnej, ZHP i ZHR  przemaszerowali ulicami miasta do Katedry św. Mikołaja, gdzie odbyła się uroczysta msza za Ojczyznę. 

Dzisiaj pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych (4TA, 4Tb, 4Tc, 4Td), którzy już 7 maja przystąpią do egzaminu dojrzałości. Wszystkim gratulujemy oraz życzymy powodzenia na maturze i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe!
Więcej…

 

INFORMUJEMY, ŻE W TEGOROCZNEJ AKCJI  

GÓRA GROSZA 

ZEBRALIŚMY 188 zł i 24 gr !

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPARLI TEN SZCZYTNY CEL!

Poprawiony (sobota, 12 grudnia 2015 09:52)

 
W s
obotę 8 grudnia 2012 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Pragi. Po Pradze grupę oprowadzał przewodnik, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał o najważniejszych zabytkach miasta. Uczniowie mieli okazję zwiedzić Muzeum Miniatur, klasztor na Strahowie, Pogorzelec, Hradczany, Zamek Praski, Rynek Starego Miasta, plac Wacława, Most Karola. Ponadto wzięli udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, międzynarodowej imprezie organizowanej również przez Wiedeń i Berlin. Poprzez kolorowe stragany z prezentami, piękne dekoracje, rozmaite świąteczne przysmaki mogli poczuć magiczną atmosferę świąt.                                                                   

Zapraszamy na kolejną wycieczkę na wiosnę: Aleksandra Talik, Rafał Jasiak     


                                              

Więcej…

 


Poniżej przedstawiamy przykładową bibliografię (literatura podmiotu i literatura przedmiotu) wraz z ogólnym planem ramowym i przykładowym wykazem materiałów pomocniczych.
Materiały te zostały opracowane przez nauczyciela bibliotekarza - Małgorzatę Kilijan i nauczyciela języka polskiego - Katarzynę Szczerbę.

Poprawiony (poniedziałek, 30 marca 2015 10:23)

Więcej…

 

W niedzielę, 11 listopada, nasza szkoła tradycyjnie wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości. Przedstawiciele samorządu Zespołu Szkół Ekonomicznych uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej w intencji naszej ojczyzny. Z kościoła pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego wszyscy uczestnicy ruszyli w uroczystym marszu na cmentarz Wojska Polskiego, gdzie, jak co roku, odczytano Apel Poległych i złożono hołd żołnierzom walczącym o wolność.
                                                                                                         
opiekun SU: Sabina Stolorz-Pospiszyl
                                                                                                                   

20121111557
20121111557 20121111557
20121111563
20121111563 20121111563
20121111571
20121111571 20121111571
20121111573
20121111573 20121111573
20121111575
20121111575 20121111575Poprawiony (środa, 15 listopada 2017 13:35)

 


Dzień Wszystkich Świętych to czas, kiedy wspominamy naszych bliskich, którzy od nas odeszli. Odwiedzamy ich groby, zapalamy znicze, modlimy się.

Przede wszystkim jednak pamiętamy...

Samorząd Zespołu Szkół Ekonomicznych, a także przedstawiciele grona pedagogicznego, jak co roku odwiedzili groby zmarłych pracowników naszej szkoły.
 

 

15 października 2012 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je debata przedwyborcza, podczas której uczniowie mogli lepiej poznać kandydatów, zadać im pytania na forum. Kandydaci do RSU przeprowadzili także kampanię przedwyborczą, zaprezentowali się na szkolnych komunikatorach i plakatach.Przed wyborami uczniowie zapoznali się z ordynacją wyborczą, wzorem kart do głosowania oraz składem komisji wyborczej. Członkowie tej komisji zostali losowo wybrani spośród samorządów klasowych. Uczniowie głosując okazywali swój identyfikator i podpisywali się na odpowiednich listach. Po zakończonym głosowaniu komisja od razu przystąpiła do liczenia głosów i ogłosiła wyniki wyborów.
Przewodniczącym RSU w ZSE został Łukasz Grygierczyk z klasy 3TA, a zastępcą Konrad Szymala z klasy 2TA .
Wybory były w pełni demokratyczne i przebiegały bardzo sprawnie.
Nowym członkom RSU gratulujemy i życzymy im owocnej pracy w roku szkolnym 2012/2013!

Więcej…

 

W środę 10 października 2012 r. odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych debata przedwyborcza będąca jednym z elementów kampanii przedwyborczej do Rady Samorządu Uczniowskiego ZSE. W debacie wzięli udział wszyscy kandydaci na przewodniczących szkoły: Maria Ćwiękała, Dominik Grazda, Łukasz Grygierczyk, Konrad Szymala. Spotkanie odbyło się w auli szkolnej w dwóch turach, tak, aby wszyscy uczniowie mogli poznać przyszłych członków RSU, wysłuchać ich programów i zadać pytania. Rozmowę poprowadził obecny przewodniczący SU, Tomasz Szymeczek. Debta była prawdziwą lekcją samorządności!

Więcej…

 

W piątek (21 września) odbył się w „Ekonomie” rajd  integracyjny dla uczniów klas pierwszych. Jak co roku „Pierwszaki” wspinały się na Kozią Górę, by spędzić tam miło czas w towarzystwie wychowawców i nowych znajomych. Przy pięknej pogodzie chętni mieli możliwość upieczenia kiełbasek, rozegrania meczu siatkówki, czy po prostu porozmawiania.

Uczniom klas pierwszych  życzymy wszystkiego dobrego w ich nowej szkole, aby rozwijały się prawdziwe przyjaźnie, a przede wszystkim, aby dobrze się czuli w naszej szkole  i w sympatycznej atmosferze mogli realizować swoje plany i marzenia.
                                                         opiekun SU - Sabina Stolorz-Pospiszyl


 

Więcej…

 

ZAJĘCIA SZKOLNEGO KOŁA EKONOMICZNEGO

ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
WE WTORKI, O GODZINIE 15.00, W SALI NR 15

ZAPRASZAM

                                       mgr Agnieszka Czernek-Krywult


 
p1150051
p1150051 p1150051
p1150053
p1150053 p1150053
p1150056
p1150056 p1150056
p1150058
p1150058 p1150058
p1150059
p1150059 p1150059
 

Więcej…

 

 

Dnia 3 maja 2012, jak co roku, delegacja uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięła udział w uroczystych obchodach 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uroczystości rozpoczęły się na Placu Ratuszowym wystąpieniami władz miejskich oraz defiladą Kompanii Honorowej 18. Batalionu Powietrznodesantowego. Po złożeniu kwiatów przy pomniku Konfederatów Barskich przedstawiciele parlamentu RP, władz samorządowych oraz reprezentanci wojska, policji, straży pożarnej, ZHP i ZHR oraz licznych organizacji kościelnych i świeckich przemaszerowali ulicami miasta do Katedry św. Mikołaja, gdzie odbyła się uroczysta msza za Ojczyznę.


Więcej…

 

Więcej…

 


Autorką prezentacji jest pani mgr Marzena Grzegorczyk

Poprawiony (wtorek, 28 kwietnia 2015 17:40)

 
 
Dnia 15 września 2011 r. nasza Szkoła włączyła się w akcję:
ŚWIATOWY SZKOLNY DZIEŃ GŁOSOWANIA
na polskiego kandydata w konkursie New7Wonders.
 
W konkursie New7Wonders na Nowe 7 Cudów Natury
WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE
KANDYDUJĄ DO MIANA ŚWIATOWEGO CUDU NATURY


Tak głosowaliśmy w pracowniach komputerowych i w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej:


Autorką montażu fotografii jest pani Monika Legieć-Kwaśny.


Więcej…

 

 

PRAKTYKA ZAWODOWA


Klasa

Termin

Ilość tygodni

2 ea

15.01 - 26.01.2018

12.02 - 23.02.2018

2

2

2 eb

26.02-23.03.2018

4

2 la

15.01 - 26.01.2018

12.02 - 23.02.2018

2

2

2 ha

26.02-23.03.2018

4

 

 

 

 

Poprawiony (piątek, 15 września 2017 13:25)

 
alt
alt

alt
 
 
 Więcej…

 

 

AKCJA KRWIODAWSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

altaltalt

5 kwietnia 2011r. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych zorganizował akcję krwiodawstwa. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów klas trzecich i czwartych - chęć oddania krwi zgłosiło 72 uczniów. Mimo szczerych chęci nie wszyscy zgłoszeni uczniowie pozytywnie przeszli badanie lekarskie. Słowa podziękowania kierujemy jednak do wszystkich – tych którzy oddali krew oraz tych, którzy mimo deklaracji nie mogli aktywnie włączyć się w akcję. Pokazaliście, że krwiodawstwa nie należy się bać i że oddając cząsteczkę siebie możemy tak wiele zrobić ratując życie i zdrowie drugiego człowieka.

Samorząd Uczniowski


 

27 kwietnia 2012r. (piątek) Dzień Urzędowy !!!alt